آخرین معرفی توانمندی شهرداری ها http://www.tourismiran-dev.com/ آخرین معرفی توانمندی شهرداری ها موسسه توسعه گردشگری FA خانه http://www.tourismiran-dev.com/Images/RssLogo.gif http://www.tourismiran-dev.com/ موسسه توسعه گردشگری Copyright موسسه توسعه گردشگری, 638114706105346202 20 Intech معرفی بردسکن بَردَسکَن (bardaskan) از شهرهای استان خراسان رضوی و مرکز شهرستان بردسکن بوده و طبق آمار سال ۱۳۹۰، تعداد ۲۶٬۱۰۷ نفر جمعیت و ۷٬۲۹۴ خانوار می باشد. http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/بردسکن-307/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%b3%da%a9%d9%86-8564.aspx بردسکن 2015-09-29 http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/بردسکن-307/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%b3%da%a9%d9%86-8564.aspx مشاهیر http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/نیشابور-316/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%b1-8600.aspx نیشابور 2015-08-09 http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/نیشابور-316/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%b1-8600.aspx جاذبه سوغات و صنایع دستی گردشگری نام نیشابور به سبب وجود معادن غنی با فیروزه قرین بوده و تراشیدن و شکل دادن به این سنگ قیمتی از امروزه نیز حرفه های قدیمی و سودمند آن دیار به شمار می رود. http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/نیشابور-316/%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-8601.aspx نیشابور 2015-08-09 http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/نیشابور-316/%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-8601.aspx معرفی قوچان شهرستان قوچان با وسعت تقریبی 3981 کیلومتر مربع مشتمل بر دو بخش مرکزی و دولتخانه به مرکزیت شهر قوچان می باشد که به لحاظ موقعیت از شمال شرق به درگز از جنوب به نیشابور و اسفراین و از غرب به فاروج در استان خراسان شمالی و از شرق به چناران محدود می گردد . http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/قوچان-325/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%82%d9%88%da%86%d8%a7%d9%86-8608.aspx قوچان 2015-08-09 http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/قوچان-325/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%82%d9%88%da%86%d8%a7%d9%86-8608.aspx معرفی شهرداری شهرداری قوچان از قدیمی ترین شهرداری های استان واقع در خیابان امام زمان ضلع شمال شرق میدان ولیعصر می باشد.این شهرداری در سال 1304 تاسیس یافت و در حال حاضر از درجه 8 در بین شهرداری ها برخوردار می باشد. http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/قوچان-325/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-8609.aspx قوچان 2015-08-09 http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/قوچان-325/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-8609.aspx جاذبه های گردشگری این محوطه در 12 کیلومتری غرب شهر قوچان واقع شده و بر اساس روایات کهن در سال 618 قمری در فتنه مغول غارت و با خاک یکسان گردید و بعدها به امر هولاکوخان آباد و معمور شد . http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/قوچان-325/%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-8610.aspx قوچان 2015-08-09 http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/قوچان-325/%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-8610.aspx جاذبه های گردشگری شیخ فریدالدین عطار، عارف، شاعر و ادیب ایرانی در سال 540 هـ . ق متولد شد و در طول عمرش خدمات علمی و تألیفات ارزشمندی مانند: ذکره الاولیاء، منطق الطیر، الهی نامه و غیره را از خود به یادگار گذاشت. وی مقارن با حمله مغولان به خراسان در سال 618 ق جانش را از دست داد. بنابر شواهد نخستین بنای آرامگاه او توسط یحیی این صاعد قاضی القضاه نیشابور در سده هفتم هجری بر پا گردید. http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/نیشابور-316/%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-8602.aspx نیشابور 2015-07-16 http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/نیشابور-316/%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-8602.aspx شهرداری نیشابور http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/نیشابور-316/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1-8603.aspx نیشابور 2015-07-16 http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/نیشابور-316/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1-8603.aspx جاذبه های گردشگری در شهرستان کاشمر که روزگاری دارالمؤمنین نامیده می‌شده است، زیارتگاه‌های مهمّی وجود دارد که مورد توجه زائران و عاشقان سادات علوی قرار گرفته و جهت برآورده شدن حاجات خود با نذر و نیازهای فراوان به این امامزاده‌گان متوسّل می‌شوند. که مهم‌ترین این زیارتگاه‌ها عبارتند از: http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/کاشمر-313/%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-8594.aspx کاشمر 2015-07-15 http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/کاشمر-313/%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-8594.aspx مشاهیر مشاهیر شهرستان تربت حیدریه خاندان قرایی محمد ابراهیم اکبرزاده سهی تربتی شاه سنجان محمد قهرمان سهیلی ابوسعید ابوالخیر استاد بهشتی حافظ تربتی حاج آخوند ملاعباس تربتی رهایی خوافی خواجه جان خوافی ریاضی تربتی http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/تربت-حیدریه-314/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%b1-8595.aspx تربت حیدریه 2015-07-15 http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/تربت-حیدریه-314/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%b1-8595.aspx پیشینه تاریخی تربت حیدریه با عنوان و موقعیت جغرافیایی فعلی خود سابقه تاریخی طولانی ندارد زیرا نام دیرین و قدیمی آن « زاوه » بوده است . زاوه که فعلاً یکی از روستاهای شهرستان تربت حیدریه بشمار می رود در گذشته ها جنبه شهریت داشته است .) http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/تربت-حیدریه-314/%d9%be%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-8596.aspx تربت حیدریه 2015-07-15 http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/تربت-حیدریه-314/%d9%be%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-8596.aspx جاذبه های گردشگری قرارگرفتن تربت حیدریه در میانه استان پهناور خراسان و محور ترانزیت شمال - جنوب باعث شده است این شهر از موقعیتی استراتژیک برخوردار گردد . http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/تربت-حیدریه-314/%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-8597.aspx تربت حیدریه 2015-07-15 http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/تربت-حیدریه-314/%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-8597.aspx شهرداری تربت حیدریه «شهر» پس از 1362 به جایی که دارای شهرداری باشد اطلاق می گردید. بنابراین از نظر لغوی شهرداری را می توان سازمان اداره شهر دانست و در اصطلاح، شهرداری به واحدی گفته می شود که به منظور اداره امور محلی و ارائه خدمات عمومی موردنیاز شهروندان در یک مرکز جمعیتی با خصایص شهری تشکیل می شود. http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/تربت-حیدریه-314/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%aa-%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1%db%8c%d9%87-8598.aspx تربت حیدریه 2015-07-15 http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/تربت-حیدریه-314/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%aa-%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1%db%8c%d9%87-8598.aspx معرفی تربت حیدریه تربت حیدریه با وسعت 9300 کیلومتر مربع از جنوب به شهرستان گناباد – از شما به مشهد مقدس و فریمان – از شرق به شهرستان‌ها تایباد – تربت جام و از غرب به شهرستان‌های کاشمر و نیشابور ارتباط دارد. این شهرستان که در 142 کیلومتری جنوب مشهد مقدس واقع است دارای 59 درجه 12 دقیقه طول و 35 درجه 17 دقیقه عرض جغرافیایی بوده و ارتفاع آن از سطح دریا 1323 متر می‌باشد این شهرستان دارای شش بخش, سیزده دهستان می‌باشد. http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/تربت-حیدریه-314/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%aa-%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1%db%8c%d9%87-8599.aspx تربت حیدریه 2015-07-15 http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/تربت-حیدریه-314/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%aa-%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1%db%8c%d9%87-8599.aspx شهرداری کاشمر شهرداری کاشمر در سال 1316 هجری شمسی که در آن زمان به نام بلدیه شناخته می شد در محل خیابان امام خمینی فعلی (مکان کنونی ساختمان مجتمع تجاری شهرداری) که در آن زمان فرمانداری هم در آن ساختمان مستقر بوده، در مجاورت کارخانه برق قدیم کاشمر تاسیس گردید ، به شهردار قدیم رئیس بلدیه می گفتند. http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/کاشمر-313/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d9%85%d8%b1-8591.aspx کاشمر 2015-07-13 http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/کاشمر-313/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d9%85%d8%b1-8591.aspx معرفی کاشمر شهرستان کاشمر، پس از جدا شدن شهرستان‌های بردسکن در سال 1374 هـ . ش. و خلیل‌آباد در سال 1382 هـ .ش. از آن، در حال حاضر با دو بخش مرکزی و کوه‌سرخ، با مساحتی حدود 3390 کیلومترمربّع وسعت، و با جمعیتّی در حدود 166 هزار نفر در استان خراسان رضوی واقع است. http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/کاشمر-313/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d9%85%d8%b1-8592.aspx کاشمر 2015-07-13 http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/کاشمر-313/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d9%85%d8%b1-8592.aspx مشاهیر http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/طرقبه-312/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%b1-8578.aspx طرقبه 2015-07-12 http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/طرقبه-312/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%b1-8578.aspx سوغات و صنایع دستی http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/طرقبه-312/%d8%b3%d9%88%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c-8580.aspx طرقبه 2015-07-12 http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/طرقبه-312/%d8%b3%d9%88%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c-8580.aspx جاذبه های گردشگری روستای نقندر ، روستای کلاته آهن ، روستای جاغرق ، روستای ازغد ،روستای حصارگلستان روستای مایان ، روستای دهبار ،کنگ(ماسوله خراسان) ،امامزادگان ،دره ارغوان ،سنگ نگاره‌های تاریخی ،چالی دره ،بندگلستان http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/طرقبه-312/%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-8581.aspx طرقبه 2015-07-12 http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/طرقبه-312/%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-8581.aspx معرفی طرقبه دشت طوس دارای چهار آبادی بزرگ به نام تابران ، نوشان ، رادکان و طرقبذ(طرقبه) بوده که در میان یکی از دره های سرسبز رشته کوه بینالود واقع گردیده واز چشمه سارها ، رودخانه ها و مناظر دیدنی بکر برخوردار است. http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/طرقبه-312/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d9%82%d8%a8%d9%87-8582.aspx طرقبه 2015-07-12 http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/طرقبه-312/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d9%82%d8%a8%d9%87-8582.aspx جاذبه های گردشگری در مرکز بردسکن و در نزدیکی مسجد بازار این شهربنای آجری از دوره قاجاریه باقی می‌باشد که به همت مردی خیر و فاضل بنام سید باقر موسوی ساخته شده و به همین نام مشهور است. http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/بردسکن-307/%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-8566.aspx بردسکن 2015-07-11 http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/بردسکن-307/%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-8566.aspx مشاهیر http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/سبزوار-310/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%b1-8569.aspx سبزوار 2015-07-11 http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/سبزوار-310/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%b1-8569.aspx صنایع دستی در شهرستان سبزوار معیشت مبتنی بر نظام کشاورزی و دامداری باعث تولید پشم و کرک پنبه و کتان گردیده که ماده اولیه بافته های سنتی از جمله قالیبافی ،گلیم بافی،پلاس بافی،جاجیم بافی،فرت بافی و پارچه بافی را تشکیل می دهد. http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/سبزوار-310/%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c-8570.aspx سبزوار 2015-07-11 http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/سبزوار-310/%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c-8570.aspx سوغات و غذای سنتی مهمترین سوغات سبزوار کلوچه زنجفیلی سبزواری است که در میان مردم محلی و گردشگران طرفداران بسیاری دارد . http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/سبزوار-310/%d8%b3%d9%88%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c-8571.aspx سبزوار 2015-07-11 http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/سبزوار-310/%d8%b3%d9%88%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c-8571.aspx جاذبه گردشگری خرابه ها و بقایای به جامانده در اطراف شهرستان سبزوار، حکایت از وجود آبادی ها و رباط هایی از دوران دیرینه دارد. بقایای آتشکده آذر برزین مهر، یکی از سه آتشکده مهم زرتشتیان در این منطقه است. http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/سبزوار-310/%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-8572.aspx سبزوار 2015-07-11 http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/سبزوار-310/%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-8572.aspx شهرداری سبزوار http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/سبزوار-310/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a8%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%b1-8573.aspx سبزوار 2015-07-11 http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/سبزوار-310/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a8%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%b1-8573.aspx معرفی سبزوار سَبْزِوار بزرگترین شهر استان خراسان رضوی پس از مشهد است که در غرب خراسان، در شمال شرق ایران قرار دارد. تاریخ سبزوار با بیهق پیوند خورده‌است. http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/سبزوار-310/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%a8%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%b1-8574.aspx سبزوار 2015-07-11 http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/سبزوار-310/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b3%d8%a8%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%b1-8574.aspx سوغات و صنایع دستی از صنایع دستی و هنرهای سنتی شهرستان بردسکن که امروزه در این منطقه رواج دارد می‌توان بافت انواع فرشهای دستباف با طرحهای خطوط مستقیم – خطوط شکسته ((گردان)) طرح عبدالسرخ – طرح بلوچی – طرحهای اصیل شاه عباسی – شاه عباسی لچک ترنج – گلهای منظره‌ای – طرح محرابی – طرح گل ختایی و طرحهای زیر خاکی اشاره نمود و طرح زیر خاکی این منطقه برگرفته از تصویر طرحهایی که چندین سال قبل از محوطه باستانی فیروز آباد این شهرستان کشف شده‌است. http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/بردسکن-307/%d8%b3%d9%88%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c-8567.aspx بردسکن 2015-07-09 http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/بردسکن-307/%d8%b3%d9%88%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c-8567.aspx شهرداری بردسکن شهردار بردسکن http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/بردسکن-307/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%b3%da%a9%d9%86-8565.aspx بردسکن 2015-07-09 http://www.tourismiran-dev.com/IntroMunicipal/بردسکن-307/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%b3%da%a9%d9%86-8565.aspx